Frekvens og Loven om tiltrekning

Frekvens

Frekvens

Alt har en frekvens – absolutt alt! Og alt du føler, bringer alt som befinner seg på samme frekvens som deg, inn i livet ditt.

Det er du som gir meningen til alt i livet ditt. Ingen situasjon kommer med merkelappen god eller dårlig. Alt er nøytralt. Regnbuen og tordenværet er verken gode eller dårlige, de er bare en regnbue og tordenvær. Det er du som gir regnbuen mening ut fra hva du føler overfor den. Det er du som gir tordenværet mening ut fra hva du føler overfor det. Det er du som gir mening til alt ut fra hva du føler. En jobb er verken god eller dårlig, den er bare en jobb. Det er hva du føler overfor jobben din som bestemmer om den er god eller dårlig for deg. Et forhold er verken godt eller dårlig i seg selv, det er bare et forhold. Det er hva du føler overfor forholdet som bestemmer om det kommer til å bli godt eller dårlig for deg.

Det finnes ingen tilfeldigheter og sammentreff i livet – alt er synkroniteter – for alt har en frekvens. Det er ganske enkelt livet og universet i funksjon.

Sett kjærlighetens kraft forrest i alt du gjør. Forestill deg at alt i hverdagen din går som det skal, og føl kjærligheten i ditt indre i så stor grad du kan før du foretar deg noe.

Det finnes ingen motsetninger i kjærlighetens kraft. Det finnes ingen annen kraft i livet enn kjærlighet. Alt det negative vi ser i verden, er alltid, alltid mangel på kjærlighet.

(Avsnittene er hentet fra boken «Kraften» av Rhonda Byrne)

Jeg har alltid likt følgende sitat: «Smil – og verden smiler til deg.» Til en viss grad er dette sant. Man møter oftere smil fra andre hvis man sender ut smil, men av og til kan man likevel møte en sur kommentar. Hvorfor gjør man det? Et smil er vel en positiv handling? Etter at jeg leste boka til Rhonda Byrne, har jeg skjønt at man må mene det man sender ut. Et smil må komme fra hjertet og ikke bare være en høflig gest. Hvor mange selgere har ikke gått på smilekurs. Det er nok ikke alltid de sender ut det man tror.

Loven om tiltrekning

Det du sender ut får du tilbake (Loven om tiltrekning)

 

Loven om tiltrekning:

Hva loven om tiltrekning angår, finnes det kun èn person i verden – du! Loven om tiltrekning reagerer på dine følelser! Det er bare det du gir, som teller. Det samme gjelder alle andre. Derfor er loven om tiltrekning i sannhet den enes lov. Det er kun du, ingen andre. For uansett hva du føler overfor andre, bringer du det til deg. (Rhonda Byrne)

 

For loven om tiltrekning finnes ikke annet enn JA.

Vend deg bort fra de du ikke liker, og send ingen følelser i dets retning. Ikke si nei til det du

ikke liker, for å si nei bringer det til deg.  Når du sier nei til det du ikke liker, har du

ubehagelige følelser for det, du gir ubehagelige følelser, og da vil du få disse følelsene tilbake

i form av negative omstendigheter i livet ditt. (Rhonda Byrne)

 

Loven om tiltrekning  er en stor utfordring, fordi man ofte handler på bakgrunn av følelser, både bevisst og ubevisst.  Ofte kan man si NEI for å avverge en situasjon, eller fordi man ønsker å være tydelig i hva man vil, eller fordi man setter grenser for seg selv eller andre etc…  Når man blir mer bevisst på dette, er det i alle fall lettere å kunne gjøre noe med det.

Speilingsteorien til Georg H. Mead har vært til stor hjelp for meg. Man speiler seg i andres reaksjoner på det man sender ut. Denne teorien hadde jeg hørt om lenge før Loven om tiltrekning. George Herbert Mead (amerikansk filosof og sosialpsykolog) legger ikke så mye vekt på å forstå det enkelte menneskets handlinger som på å forstå den gjensidige vekslevirkningen og påvirkningen som skjer mennesker i mellom. I sin teori har han beskrevet hvordan det ”objektive” selvet kommer i stand. Vi observerer ikke oss selv direkte. Det er andres reaksjoner på oss selv vi observerer. Vi har evnen til å tenke oss inn i den andre personens sted og se oss selv fra den andres synsvinkel. På grunnlag av andres reaksjon på oss selv ”lever vi oss inn i” hvordan andre vurderer oss. Det er dette som danner basis for vår ”objektive” selvoppfatning. Prosessen er også kalt for speilingsteori. Vi speiler oss i andres reaksjon på oss selv. Den sosiale speilingsprosessen forutsetter at individet kan tolke andres reaksjoner og tenke seg inn i andres sted. Dette forutsetter igjen evnen til å bruke symboler og å reagere på symboler.

Det er også en fin måte å gå i seg selv og se om man kunne gjort noe annerledes.

Tilgivelse er også viktig overfor seg selv og andre, slik at man kan komme seg videre og ikke bli hengende fast i vanskelige erfaringer.