We are one

Mange synes nok det virker litt rart når man sier at vi alle er ett. Tanken på at vi er knyttet til hverandre på et vis, er ikke så lett å se hvis man ikke har opplevd noe som gjør at man ser eller føler en sammenheng til alt annet liv.

Jeg for min del har opplevd i meditasjoner at jeg blir ett og knytter meg til de andre som også deltar i meditasjonene. Det har gitt meg mange interessante opplevelser både når man opplever at energiene blir mye sterkere, men også at man får tanker eller ord inni seg som noen sekunder etter blir sagt av den som guider meditasjonen. Ett sted må man jo være koblet til samme informasjon, siden det ordrett kan komme slike tanker ned før de sies av en annen. Noen vil kanskje si at det er telepati, og jeg vet ikke om det er svaret, men uansett så må jo også telepater hente informasjonen et sted. Dette bildet illustrerer litt hvordan jeg opplever at man kobler seg sammen til en felles energikanal. Jeg har også sett og opplevde litt annerledes i ulike meditasjoner.

En opplevelse jeg hadde i 2011

På Alternativfestivalen i Langesund var det en foredragsholder fra London som heter Stephen Turoff. Han holdt et foredrag om «we are one». Han fortalte blant annet at personer med andre språk hadde sagt til ham at han hadde snakket til dem på språk han selv ikke kunne. Han fortalte også om bilder tatt av ham hvor du så lyskroppen hans istedenfor den fysiske, og om bilder hvor ild kom ut av hendene hans. Han hadde tatt med noen bilder vi fikk se, og jeg må si det var noen ganske interessante og spesielle bilder.

Da jeg litt senere på kvelden kjørte hjem hadde jeg en merkelig opplevelse i bilen. Det var som om min egen stemme snakket til meg på engelsk, og ordene som kom til meg var Stephen Turoff sine: «I am, we are one». Det kom mye mer også, men det husker jeg ikke nå. Disse ordene gjorde så sterkt inntrykk på meg at tårene trillet, og det gikk opp for meg at ikke bare er jeg ett med sjelen min, men også alle andre og alt liv/energi som er.

Noen vil kanskje si at jeg satt og tenkte på noe av det som han hadde snakket om på foredraget, men det var ikke slik jeg opplevde det. Jeg hadde nok vært mer analyserende og skeptisk da, og ikke følt at det traff meg rett i hjertet, slik det gjorde. Jeg har jo også etter hvert opplevd sterkere og sterkere at vi er forbundet både med Moder jord og Universet.

 

Følelsene i det jeg opplever har blitt mer og mer viktig for meg, og det er kanskje fordi jeg er slik av natur, men også fordi jeg føler at jeg har mer kontakt med meg selv og sjelen min.

Det er mange som har ulike forklaringer på hvorfor eller hvordan vi er ett med alt. Jeg har ikke tenkt å gå noe nærmere inn på det, men vil avslutte med disse fine ordene jeg fant, som i alle fall sier meg noe.