Biofotonprodukter

Biofotonprodukter er noe spennende og nytt som har kommet på markedet her i Norge. Jeg, Merete Pettersen, er en av forhandlerne her og holder til i nærheten av Porsgrunn. Hvis du ønsker å kjøpe produkter direkte fra meg kan du ringe mobil 93252194 eller sende meg en mail via denne e-post: merete@xtm.no  Da bestiller jeg varene for deg, og du må komme og hente dem hos meg. Hvis du bor langt unna kan du bestille via denne linken: www.biofotonnorge.no/meretepettersen Da blir varene sendt til deg og du betaler når du bestiller.

 

 

HVA ER SÅ BIOFOTONER OG HVA SLAGS PRODUKTER ER DET?

Dette får du svar på her:

HVORDAN BIOFOTONER FUNGERER

Biofotonenes effekt. Lysets stråler, nærmere bestemt solstrålene, er grunnlaget for alle livsformer her på jorden. De er den opprinnelige energikilden og er veldig viktige for hver eneste celle i kroppen vår. Solstrålene består av utallige fotoner som utgjør en viktig nærings- og energikilde for de fleste levende organismer. Selv vi mennesker får energi på cellulært nivå fra sollyset. Biofotoner har en meget viktig rolle i vår kropp.

Det er enkelt – uten lys, intet liv!

 

FORSKNING RUNDT BIOFOTONER: MENNESKER OG ALLE ANDRE LIVSFORMER OG ORGANISMER TAR IKKE ”BARE” OPP LYS, DE ”AVGIR” OGSÅ LYS

Dette fenomenet ble oppdaget på 1920-tallet av den russiske biologen Alexander G. Gurwitsch. Også de russiske vitenskapsmennene S. Stschurin, V. P. Kasnatschejew og L. Michailowa har gjennom over 5000 forsøk slått fast at levende celler kommuniserer ved hjelp av biofotoner.
På 1970-tallet videreutviklet den tyske biofysikeren Fritz-Albert Popp vitenskapen rundt biofotonforskningen.

 

Fritz-Albert Popps forskning viser at det i dag ikke finnes noen som helst tvil om at vår kropp inneholder et stort antall biofotoner – et lys som knapt er synlig for det blotte øyet og som gjør at våre celler ”lyser” svakt. Denne ”cellestrålingen” er like svak som en liten flamme på 20 kilometers avstand. Strålingens eksistens er uansett udiskutabel

 

KUNNSKAP FRA VITENSKAPEN

Biofotonstrålingen, den svake lysstimulansen i vår kropp, er ansvarlig for kommunikasjonen mellom cellene og internt i hver enkelt celle. Biofotonenes effekt kan forenklet forklares på følgene måte:

Cellene våre ”prater” sammen ved hjelp av biofotoner.

 

Et underskudd av biofotoner som forårsakes på grunn av ytre omstendigheter, elektromagnetisk stråling, stress og mye annet kan derfor medføre et underskudd på informasjon og resultere i en meget svak cellestråling. Følgene av forstyrrelsen i cellekommunikasjonen kan påvirke på mange ulike måter og omfanget av dette er ennå ikke fullt og helt kartlagt av forskningen.

HVA ER FOTONER OG BIOFOTONER?

Fakta fra fysikkens verden: fotoner er lyskvanter, en bestanddel av sollyset som ikke er synlig for det blotte øyet.

FORSKJELLEN MELLOM FOTONER OCH BIOFOTONER

Fotoner kalles lyskvanter og de kommer fra død materie, som for eksempel vann, steiner eller luft. Dersom de kommer fra levende organismer eller biologiske systemer som for eksempel mennesker, planter eller dyr kalles de biofotoner.

Lys består av et stort antall fotoner. Men ved nærmere ettersyn ser vi at «lys» og «fotoner» har ulike egenskaper.

Lyset blir betydelig svakere og mister mer energi jo lengre avstand det tilbakelegger. Det samme gjelder ikke for fotoner. Ett foton (negative og positive ioner) transporterer alltid en konstant mengde energi med lysets hastighet, uansett hvor lang avstand det ferdes over. Dette gjør fotonet til en positiv energileverandør.

Opprinnelig kommer begrepet fotoner (φως = lys) og biofotoner (βίος= liv; φως= lys) fra det greske språket og ordet «biofotoner» kan oversettes til «livets lys».

 

HVA GJØR BIOFOTONER I VÅR KROPP?

Vi går nå ut ifra at biofotonene i vår kropp er informasjonsbærere og at de brukes som kommunikasjonsmiddel både mellom celler og innad i hver enkelt celle.

EN FANTASTISK LØSNING

Ett kommunikasjonsmiddel som med lysets hastighet kan gjøre en konstant overføring av samme mengde med informasjon. Forskningen er dog i dag uenige om dette faktum. Enkelte hevder at hverken cellene eller molekylene i cellene ikke interagerer med hverandre og at alt som skjer er tilfeldig.

Vi tror ikke at dette er tilfeldigheter. Prosessene i kroppen er for perfekt tilpasset til hverandre for at det skal være tilfeldig.


IMPONERENDE FAKTA

Menneskekroppen består av milliarder av celler. Hvert sekund dør mellom 10 og 15 millioner kroppsceller hos et voksent menneske, samtidig som disse cellene blir erstattet av nye celler.

Hvert sekund, hele vårt liv, så overføres om lag 100 000 informasjonsenheter per celle i disse milliardene av celler.

Helt utrolige tall. Tror du at alt dette foregår på bakgrunn av tilfeldigheter og at det skjer uten en spesiell kraft? Det tror ikke vi.


BIOFOTONMINNE I DNA

Kroppens kontroll er en av grunnsteinene i alt liv. Det må altså finnes en omfattende arbeidstegning i hver eneste celle. I dag vet vi at denne arbeidstegningen sitter i DNAet

Forskere antar at det også finnes et stort biofotonminne i DNAet ettersom informasjonstettheten er meget høy der.

Biofotonene i vår kropp er ett kvantefysisk fenomen.

HVORFOR ER BIOFOTONER SÅ VIKTIGE?

Hvorfor er biofotoner så viktige for kroppen? Uten kommunikasjon, informasjon og struktur fungerer ingenting – derfor er biofotonenes «strukturerende» kraft utrolig viktig.

Like genial som bruken av en konstant informasjonsoverføring fra biofotonene er, like vanskelig blir det for kroppen dersom den ikke har nok biofotoner.

 

Et biofoton overfører alltid en konstant mengde informasjon med konstant hastighet. Den kan dessverre ikke lagre ytterligere informasjon.


Et underskudd av biofotoner kan forårsakes av

·        Ytre omstendigheter

·        Elektromagnetisk stråling

·        Ensidig kosthold

·        Stress

samt mye annet, som igjen medfører et umiddelbart underskudd av informasjon.
Dette kan medføre forstyrrelser eller feil i cellekommunikasjonen som igjen skaper nye følgefeil som det ennå ikke er forsket fullt ut på.

Derfor anbefales det å ha et «velfylt» biofotonlager.

Forskningen rundt dette emnet pågår i dag ved mange universitet og private institutt. Vi er bare i startgropa av en meget lovende oppdagelse!

HVA KAN ET UNDERSKUDD AV BIOFOTONER PÅVIRKE I KROPPEN?

Vitenskapen har vist at vi på grunn av ytre påvirkninger, stress og feilaktig kosthold trenger fire ganger så stor tilførsel av biofotonenergi enn det vi trengte for 50 år siden.

Hvordan skal vi klare å få tilført denne energien dersom vi nesten bare oppholder oss innendørs, spiser ferdigmat og trener alt for lite? Ett underskudd av biofotoner i kroppen er nå for tiden mer eller mindre forprogrammert i kroppene våre og har en tydelig påvirkning på vår helse.

På cellenivå kan en mangel på biofotoner medføre en forstyrrelse i informasjonskjeden i kroppen, noe som igjen forstyrrer
kroppens evne til å restituere og regenerer seg selv.

Påbegynte prosesser som for eksempel energiproduksjon kan ikke avsluttes – organismen blir sliten og svak! Avgiftningsfunksjonen fungerer ikke lenger på en tilstrekkelig måte, noe som kan føre til feilinformasjon i for eksempel immunsystemet, som igjen kan føre til allergier, tilbakevendende infeksjoner, hevelser i ledd eller kroniske infeksjoner. Celledelingen blir feilaktig eller oppstår ikke i det hele tatt. Disse følgefeilene er fortsatt ikke ferdig forsket på.


FORESTILL DEG FØLGENDE:

Under energiproduksjonen i cellene så overføres spesifikk informasjon ved hjelp av biofotoner. Når et produksjonstrinn er avsluttet:

·        overføres for eksempel informasjonen fra trinn 1

         («Jeg er ferdig») til steg 2 ved hjelp av biofotoner

·        med denne informasjonen starter produksjonstrinn 3

·        når trinn 2 er avsluttet starter trinn 3 osv.

Om nå trinn 2 for eksempel bare får halvparten av informasjonen det trenger fra trinn 1 på grunn av en mangel på biofotoner, så oppstår en «feilproduksjon» i dette trinnet som viderefører denne feilaktige informasjonen til neste steg som igjen kan lede til en dominoeffekt av feil.


OPPSUMMERING

I hvert eneste sekund av våre liv, uansett om vi er våkne eller sover, så overføres om lag 100 000 informasjonsenheter per celle med lysets hastighet i våre milliarder av celler.

Forstyrrelser i denne meget følsomme prosessen kan ha mange ulike følger. Eksempelvis så avsluttes ikke prosesstrinnene lenger som de skal eller også så går følgeinformasjon tapt.

Professor Popp tar utgangspunkt i at sykdommer kan utledes fra en mangel på lys i cellene. En mangel på biofotoner kan derfor være årsak til at mange sykdommer oppstår.

 

HVORDAN KAN MAN FOREBYGGE ET UNDERSKUDD AV BIOFOTONER I KROPPEN?

Vi opptar nemlig solstrålenes lys gjennom vår hud og våre øyne. Dessuten tar våre celler opp biofotonenergi gjennom vårt næringsinntak (for eksempel gjennom fersk, biologisk frukt og ferske grønnsaker). Et avslappet levesett bidrar også til å spare på energireservene.

Hverdagen vår fungerer dog ikke på denne måten – den består som regel av mye jobb, ferdigmat og stress. Er det noe vi kan gjøre med dette?


VITENSKAPEN HAR DEN PERFEKTE LØSNINGEN PÅ DETTE

Vitenskapen har lykkes med å fange lysets verdifulle energivibrasjoner i glass. Glass består først og fremst av silisiumdioksid (SiO2 ), tidligere kalt kiseldioksid eller silika, et materiale som har optimale lagringsegenskaper. Denne fantastiske egenskapen har vi brukt til å lage flere ulike biofotonprodukter som kan hjelpe til med å fylle opp biofotonlageret i kroppen.

Vi har utviklet et spesielt behagelig tøymateriale som er tilsatt glassfibertråder, hvor vi i disse glassfibertrådene ved hjelp av en spesiell teknikk kan lagre sollysets verdifulle energivibrasjoner for å gjøre disse tilgjengelig hele tiden.

På denne måten kan du fylle opp kroppens biofotonlager gjennom å bruke våre biofotonprodukter.


FORESTILL DEG FØLGENDE

Dersom du bruker din smarttelefon mye så er batteriet ofte nesten helt utladet på slutten av dagen og du må legge den til lading. Det samme gjelder for oss mennesker:

Etter en anstrengende dag føler man seg trøtt og slapp og man hører ofte folk si: «Jeg er helt tom for energi».

Vi har den enkle løsningen: Pakk deg inn i et biofotonpledd og lad opp med ny energi!